Expresné opravy foriem – aj to je možné

Klienti sa na nás často obracajú so žiadosťou o urgentnú opravu foriem do vibrolisov. Naša spoločnosť chápe potrebu bezchybnej a bez prestávky fungujúcej výroby, preto kladieme veľký dôraz na rýchlu a kvalitnú opravu. Tak tomu bolo aj v prípade repasie formy konkurenčného výrobcu. Po jej dodaní do našej prevádzky prebehlo čistenie formy, prekreslenie formy do strojárenského softvéru, diagnostika, rozobratie, […]

Stredoškolská prax v JONA s.r.o.

Spoločnosť JONA s.r.o., skôr známa ako Kovovýroba Navalaný, pôsobí v okrese Kežmarok už 22 rokov. Záleží nám na prosperite a budúcnosti nášho kraja, na výchove a vzdelávaní ďalších generácií. Uvedomujeme si, aká dôležitá je odborná príprava budúcich pracovníkov v strojárenskom priemysle, preto dlhodobo spolupracujeme so Strednou odbornou školou technickou, Stará Ľubovňa a Strednou priemyselnou školou techniky a dizajnu v Poprade. Niektorí […]

Nové výrobné priestory

Spoločnosť JONA s.r.o. neustále rastie. Aby bolo možné dopĺňať ďalšie strojné zariadenia s vyššou výkonnosťou a väčšími možnosťami, vznikla potreba nových výrobných a montážnych priestorov. V areáli firmy bola teda postavená samostatná hala. Ide už o tretie takéto rozšírenie v priebehu 6 rokov. Najnovšia hala vytvorila dostatočné miesto pre nové technológie, ale aj možnosť opráv a úprav liniek a strojov väčších rozmerov.

Návrh a výroba trenažéra

V období zrušených motoristických pretekov a opatrení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 nás oslovil zákazník s požiadavkou zhotoviť trenažér na virtuálny tréning motoristických pretekov (kokpit automobilu). Zadávateľ objednávky chcel, aby zariadenie na tréning jazdy na pretekárskom automobile bola nastaviteľné, a teda aby mohlo byť používané dospelými, ale i deťmi. Vysoké nároky mal na stabilitu a konštrukčnú pevnosť. Jedným z prvých krokov […]

Forma na výrobu vodomernej šachty

Výroba veľkoformátových foriem nie je pre nás problémom vďaka nášmu odbornému projektovému a konštrukčnému oddeleniu a vďaka dielenským pracovníkom s dlhoročnými skúsenosťami v odbore strojárstva. Jednou z takýchto foriem bola aj forma na liaty betón, ktorá ma slúžiť na výrobu betónovej vodomernej šachty s výpustom o rozmere 100 cm x 100 cm x 180 cm. […]

Rozšírenie skladovacích priestorov

Skladové hospodárstvo v našom podniku plní dôležitú úlohu. Podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky – je teda súčasťou logického reťazca. Dôležitý význam skladovania súvisí aj s možnosťou zásoby surovín, polovýrobkov a súčiastok. Narastajúci objem a druh výroby priniesli požiadavku dobudovania ďalších skladovacích priestorov, preto sme v uplynulom období postavili nový uzavretý sklad. […]