Nové výrobné priestory

Spoločnosť JONA s.r.o. neustále rastie. Aby bolo možné dopĺňať ďalšie strojné zariadenia s vyššou výkonnosťou a väčšími možnosťami, vznikla potreba nových výrobných a montážnych priestorov. V areáli firmy bola teda postavená samostatná hala. Ide už o tretie takéto rozšírenie v priebehu 6 rokov. Najnovšia hala vytvorila dostatočné miesto pre nové technológie, ale aj možnosť opráv a úprav liniek a strojov väčších rozmerov.