Formy pre stavebnicové oporné múry a ploty

Radi posúvame hranice svojich výrobných možností a zároveň držíme krok s modernými trendmi vo svete. Pomocou našich patentovaných foriem pre liaty betón dokážete vyrobiť pevný, odolný a trváci betónový prefabrikát s reliéfom prírodného kameňa, slúžiaci na výstavbu oporných múrov a bezúdržbových plotov.

Prefabrikáty umožňujú postaviť rovné aj okrúhle múry technikou stavebnice, bez spojovacích a spevňujúcich materiálov. Dĺžka jedného betónového bloku je 1200 mm, šírka 700 mm a výška 500 mm. V závislosti od výšky budúceho oporného múru je nutné použitie rôznych hĺbok blokov (700 mm, 1000 mm alebo 1500 mm).

Výhody oporného múru zhotoveného zo stavebnicových betónových blokov:

Doplnky: betónová strieška, schodiskové stupne, zatrávňovací blok, blok so žľabom na kvety a dekorácie  alebo obojstranný múr s rovnakým dizajnom ako zvyšok oporného múru.

Pomocou systému stavebnicových betónových blokov ROCK BLOCK je možné tvoriť múry rôznych výšok. Od malých spevňujúcich múrikov, až po oporné múry do výšky niekoľkých metrov.

Pri výstavbe komplikovaných a vysokých oporných múrov, je potrebný realizačný plán, pri nižších a jednoduchých oporných múroch je dostačujúce oboznámiť sa s postupom výstavby.

Postup výstavby

Samotná realizácia oporného múru sa nezaobíde bez stavebných strojov, je ale rýchla a jednoduchá.

Po výkope základového pásu vytvoríme štrkové lôžko, ktoré zhutníme do roviny.
Následne začneme s ukladaním jednotlivých radov blokov.
Pri stavbe vyššieho oporného múru je potrebný odvodňovací systém. Za betónové bloky vložíme drenáž proti vode stekajúcej zo svahu. Zásyp za múrom musí byť až k drenáži vodopriepustný. Vhodné sú na tento účel kamienky, tie je nutné od zeminy oddeliť rúnom, aby nedochádzalo k upchatiu odvodňovacieho systému.
Vrchnú časť múru ukončíme betónovou strieškou, zatrávňovacím blokom, blokom so žľabom na kvety alebo dekorácie, prípadne obojstranným betónovým múrom s rovnakým dizajnom ako zvyšok oporného múru.

Do oporného múru je možné zakomponovať aj schodisko z rovnakého materiálu a v rovnakom dizajne.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať