Opravy a servis vibrolisov

Každý majiteľ vibrolisu sa počas používania stroja stretne so situáciou, kedy je potrebné vykonať zásah, či už ide o následky havárie stroja, modernizáciu, prispôsobenie stroja ostatným zariadeniam, či rozmerom prevádzky, mechanické opotrebenie a podobne.

Vďaka našim inžinierom, skúsenostiam a potrebnému  technickému zázemiu dokážeme zdiagnostikovať, vyhodnotiť a vykonať akúkoľvek opravu a úpravu stacionárnych alebo mobilných vibrolisov.

Údržbou, modernizáciou a opravami vibrolisov, ako aj ďalších zariadení používaných pri výrobe betónových prvkov, sa zaoberáme od roku 1997. Za tento dlhý čas sme mali možnosť realizovať opravu a servis stacionárnych vibrolisov značiek  Quadra, Zenith, Ame, Hess… a tiež kráčajúcich vibrolisov rôznych výrobcov v rozsahu generálnych, stredných ako aj malých účelových opráv. 

Venujeme sa aj dostavbe vibrolisov, kedy k vibrolisu dobudujeme zariadenie slúžiace na rozšírenie možností výroby. Našimi klientmi je často využívaná výroba náhradných dielov a doplnkových zariadení (rošty, vibračné stoly,…).

foto do textu oprava vibrolisov

Oprava strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby, preto na požiadavky zákazníka reagujeme promptne.

Medzi našich klientov v oblasti opráv a servisu vibrolisov patria významné podniky zamerané na výrobu betónových produktov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Galéria

KONTAKTUJTE SLUŽBU

Využite našu technickú pohotovostnú službu a oboznámte sa s našou ponukou

Pondelok – Piatok:  8:00 – 16:00 hod.

Tel.: + 421 915 054 212