Opravy a servis foriem do vibrolisov

Realizujeme opravy a servis nielen našich foriem pre betónové výrobky, ale aj foriem konkurenčných producentov. 

Opravy foriem do vibrolisov zahŕňajú:  generálne opravy a modernizáciu, rýchlu výrobu a výmenu náhradných dielcov, centrovanie razníkov, prestavbu formy na iný typ stroja alebo výrobku, zváranie poškodeného rámu formy​.

Opravy foriem do vibrolisov zahŕňajú:

Generálne opravy a modernizáciu

Rýchlu výrobu a výmenu náhradných dielcov

Centrovanie razníkov

Prestavbu formy na iný typ stroja alebo výrobku

Zváranie poškodeného
rámu formy

Príklady opráv foriem do vibrolisov

GENERÁLNA OPRAVA formy do vibrolisu

Po dodaní vážne poškodenej formy do našej prevádzky sa začína proces vedúci k znovunadobudnutiu funkčnosti oceľovej formy.

V prvom kroku prebieha čistenie formy, prekreslenie formy do strojárenského softvéru, diagnostika a rozobratie formy. Na ich základe naši konštruktéri zhotovia výkresovú dokumentáciu pre výrobu náhradných dielcov, súbežne sa vykonáva oprava použiteľných častí formy.Nasleduje výroba náhradných dielov, zmontovanie, zváranie a brúsenie formy.

 Posledným, no najdôležitejším krokom je dôkladná výstupná kontrola.

EXPRESNÁ OPRAVA poškodenej formy do vibrolisu

Pri prevádzke vibrolisu môže dôjsť k nečakanej havárii a  mechanickému poškodeniu formy. Takto poškodená forma potrebuje urgentnú opravu, aby nedochádzalo k dlhému zastaveniu výroby daného betónového elementu. Či už sa jedná o formu našej výroby, alebo formu iného výrobcu, s ohľadom na možné finančné straty našich klientov reagujeme rýchlo a takéto opravy vykonávame v expresných termínoch. Naši skúsení a precízni pracovníci s dôrazom na rýchlosť ako aj kvalitu vykonali stovky takýchto zásahov.

Pozrieť leták

Galéria

KONTAKTUJTE SLUŽBU

Využite našu technickú pohotovostnú službu a oboznámte sa s našou ponukou

Pondelok – Piatok:  8:00 – 16:00 hod.

Tel.: + 421 915 054 212