Formy na prefabrikáty

Forma na výrobu vodomernej šachty

Výroba akýchkoľvek foriem pre liaty betón nie je pre nás problémom vďaka nášmu odbornému projektovému a konštrukčnému oddeleniu a vďaka dielenským pracovníkom s dlhoročnými skúsenosťami v odbore strojárstva.

Jednou z takýchto foriem bola aj forma na liaty betón, ktorá mala slúžiť na výrobu betónovej vodomernej šachty s výpustom o rozmere 100 cm x 100 cm x 180 cm.

Zadávateľ tejto zákazky si želal, aby forma napriek tomu, že je veľkoformátová, mohla byť hneď po zaliatí odformovaná spolu s jadrom. Po umiestnení formy na ďalší podklad sa proces bez zdržania opakuje. Výhodou takejto formy je vysoká efektivita a ekonomická úspora, keďže sa šachta opakovane odlieva bez použitia ďalších foriem.

Forma na kábelový žľab

Čakanie na tvrdnutie betónu, finančné náklady na množstvo foriem, potreba skladovania foriem, to všetko nie je nutné, ak dokážeme klientovi vyrobiť oceľovú formu, ktorá môže byť odformovaná hneď po zaliatí betónom.  Niekedy to však má háčik ako príliš kolmé steny, zúženia a podobne. Vieme ale, ako dôležitá je efektívna výroba betónových prefabrikátov, preto sme pre jedného z našich klientov navrhli a vyrobili oceľovú formu na kábelový žľab, ktorá môže byť odformovaná hneď. Forma sa otvára do všetkých štyroch strán. Hromadná výroba žľabov pre ukladanie káblov okolo železničného vŕšku, môže byť vďaka našim riešenia efektívna.

Forma na bunky pre komunálny odpad

Otváracia oceľová forma so zdvíhacím mechanizmom určená na výrobu buniek pre komunálny odpad. Prefabrikáty, ktoré produkuje táto forma, sú určené k ochrane odpadových nádob pred poveternostnými vplyvmi ale aj zverou. Práve betónový prefabrikát je trvalým riešením pre takúto ochranu odpadových nádob. V súčasnosti existuje veľa možností, ako z obyčajného betónového prefabrikátu, vyrobíte pohľadový prefabrikát. Aj táto oceľová forma vyrába prefabrikáty nielen funkčné ale aj estetické.

Galéria

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať