Expresné opravy foriem – aj to je možné

Klienti sa na nás často obracajú so žiadosťou o urgentnú opravu foriem do vibrolisov.

Naša spoločnosť chápe potrebu bezchybnej a bez prestávky fungujúcej výroby, preto kladieme veľký dôraz na rýchlu a kvalitnú opravu.

Tak tomu bolo aj v prípade repasie formy konkurenčného výrobcu. Po jej dodaní do našej prevádzky prebehlo čistenie formy, prekreslenie formy do strojárenského softvéru, diagnostika, rozobratie, výroba náhradných dielcov, oprava použiteľných častí formy, zmontovanie, zváranie a brúsenie formy, dôkladná výstupná kontrola.

Hoci repasia tejto formy trvala 14 dní, štandardne je čas opravy závislý od druhu, závažnosti poškodenia formy a tiež dohody s klientom. V minulosti sme v prípade naliehavej potreby zrealizovali expresné opravy foriem do 24 hodín.