Forma na výrobu vodomernej šachty

Výroba veľkoformátových foriem nie je pre nás problémom vďaka nášmu odbornému projektovému a konštrukčnému oddeleniu a vďaka dielenským pracovníkom s dlhoročnými skúsenosťami v odbore strojárstva. Jednou z takýchto foriem bola aj forma na liaty betón, ktorá ma slúžiť na výrobu betónovej vodomernej šachty s výpustom o rozmere 100 cm x 100 cm x 180 cm.

Zadávateľ tejto zákazky si želal, aby forma napriek tomu, že je veľkoformátová, mohla byť hneď po zaliatí odformovaná spolu s jadrom. Po umiestnení formy na ďalší podklad sa proces bez zdržania opakuje. Výhodou takejto formy je vysoká efektivita a ekonomická úspora, keďže sa šachta opakovane odlieva bez použitia ďalších foriem.

Podarilo sa nám splniť predstavu klienta a forma funguje bezchybne. Teší nás, že krédo firmy: „Dávame Vašim predstavám formu“ sa naplnilo. V prípade záujmu o typické, či netypické formy na liaty betón nás kontaktujte.