Rozšírenie skladovacích priestorov

Skladové hospodárstvo v našom podniku plní dôležitú úlohu. Podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky – je teda súčasťou logického reťazca. Dôležitý význam skladovania súvisí aj s možnosťou zásoby surovín, polovýrobkov a súčiastok.

Narastajúci objem a druh výroby priniesli požiadavku dobudovania ďalších skladovacích priestorov, preto sme v uplynulom období postavili nový uzavretý sklad. Hoci sa jedná o samostatnú budovu, umiestnenie skladu je v tesnej blízkosti výrobných hál, čo je predpokladom pre plynulosť výroby.