Stredoškolská prax v JONA s.r.o.

Spoločnosť JONA s.r.o., skôr známa ako Kovovýroba Navalaný, pôsobí v okrese Kežmarok už 22 rokov.

Záleží nám na prosperite a budúcnosti nášho kraja, na výchove a vzdelávaní ďalších generácií. Uvedomujeme si, aká dôležitá je odborná príprava budúcich pracovníkov v strojárenskom priemysle, preto dlhodobo spolupracujeme so Strednou odbornou školou technickou, Stará Ľubovňa a Strednou priemyselnou školou techniky a dizajnu v Poprade.

Niektorí žiaci týchto škôl u nás vykonávajú svoje praktické vyučovanie, kde sú postupne zaškoľovaní do rôznych pracovných postupov, majú možnosť spájať svoje teoretické znalosti s reálnou činnosťou. Môžu získavať pracovné návyky nevyhnutné pre ich ďalší profesijný život, zažiť pracovný kolektív stálych spolupracovníkov.

Veľmi nás teší skutočnosť, že niektorí z týchto študentov po ukončení školy ostali pracovať v našej spoločnosti.