Formy

Formy

Špeciálne formy

Formy pre stropné tvárnice

Formy pre murovacie tvárnice

Formy pre komínové tvárnice

Formy pre obrubníky

Formy pre debniace tvárnice

Formy pre stavebnicové oporné múry a ploty

Formy pre stavebnicové betónové bloky

Opravy a servis foriem

Realizujeme opravy a servis nielen našich foriem, ale aj foriem konkurenčných producentov.

Opravy foriem do vibrolisov zahŕňajú:

  • generálne opravy a modernizáciu
  • rýchlu výrobu a výmenu náhradných dielcov
  • centrovanie razníkov
  • zváranie poškodeného rámu formy