Znenie súhlasu

Znenie súhlasu

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľovi JONA s.r.o., so sídlom: Tatranská 364, 059 92 Huncovce, súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých prevádzkovateľ a príjemcovia uvedení v tabuľke nižšie získava a spracúva údaje na účely  a na dobu uvedené v tabuľke nižšie. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na info@jona-technology.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Podrobnejšie informácie o cookies nájdete tu . Ak súhlas nechcete udeliť, kliknite na odkaz nastaviť cookies, kde budete mať možnosť nastaviť si ukladanie cookies individuálne.