Podrobné informácie o cookies

Prevádzkovateľ:  JONA s.r.o., so sídlom: Tatranská 364, 059 92 Huncovce

Kontakt: info@jona-technology.com

Cookie/označenieNevyhnutné (N) alebo dobrovoľné (D)Údaje/účelDoba spracúvania údajovPríjemcovia
_gaDPoužíva sa na rozlišovanie užívateľov Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout24 mesiacovGoogle[1]
_gidDPoužíva sa na rozlišovanie užívateľov Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout24 hodínGoogle1
_gatDPoužíva sa na zrýchlenie odozvy web stránky. Ak je Google Analytics nasadený prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_ <property-id>. Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout1 minútaGoogle1
_gac_<property-id>DObsahuje informácie o používateľovi týkajúce sa reklamnej kampane Google Adwords Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout90 dníGoogle1
PHPSESSIDNZachováva stav relácie používateľa v rámci návštevy web stránky.sessionJona s.r.o.
_hjClosedSurveyInvitesDHotjarcookie, ktorý je nastavený, keď návštevník interaguje s modálnym kontextovým oknom s pozvánkou na prieskum. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaké pozvanie znova neobjavilo, ak už bolo zobrazené. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/12 mesiacovHotjar[2]
_hjDonePollsDSúbor cookieHotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník dokončí anketu pomocou miniaplikácie Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa ten istý prieskum neobjavil, ak už bol vyplnený. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/12 mesiacovHotjar2
_hjMinimizedPollsDHotjarcookie, ktorý je nastavený, keď návštevník minimalizuje miniaplikáciu Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby miniaplikácia zostala minimalizovaná, keď návštevník prechádza cez web stránku. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/12 mesiacovHotjar2
_hjShownFeedbackMessageDHotjarcookie, ktorá sa nastavuje, keď návštevník minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. Deje sa tak, aby sa prichádzajúca spätná väzba načítala čo najmenšie, ak návštevník prejde na inú stránku, na ktorej je formulár nastavený na zobrazenie. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/12 mesiacovHotjar2
_hjidDCookieHotjar, ktoré sa nastavuje pri prvom príchode návštevníka na stránku pomocou skriptu Hotjar. Používa sa na pretrvávanie užívateľského ID Hotjar, ktoré je jedinečné pre danú stránku v prehliadači. Tým sa zabezpečí, že správanie návštevníka sa pri následných návštevách tej istej stránky priradí k rovnakému ID používateľa. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/  12 mesiacovHotjar2
_hjRecordingLastActivityDZaznamenáva správanie návštevníka pri nahrávaní jeho pohybu po webe Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/  sessionHotjar2
_hjUserAttributesHashDAtribúty používateľov odoslané prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a musí sa aktualizovať. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/  sessionHotjar2
_hjCachedUserAttributesDTento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar, kedykoľvek používateľ nie je vo vzorke. Tieto atribúty sa uložia, iba ak používateľ interaguje s nástrojom spätnej väzby Hotjar. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/  sessionHotjar2
_hjLocalStorageTestDTento súbor cookie sa používa na kontrolu, či skript sledovania služby Hotjar môže používať miestne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookie sa nastaví hodnota 1. Dáta uložené v in_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania, ale vymažú sa takmer okamžite po ich vytvorení. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/  >100 msHotjar2 Malta
_hjIncludedInSampleDTento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorky, ktorá sa používa na generovanie funnelu. Toto je súbor cookie relácie, ktorý sa pri opustení stránky zmaže. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/  sessionHotjar2
_hjAbsoluteSessionInProgressDTento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Bližšie informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/30 minútHotjar2
SKLIKDsession ID, session time30 dníSeznam4
rc::cNRozpoznáva ľudského návštevníka od robotaSessionGoogle1
Facebook PixelDidentifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)3 mesiaceFacebook[3]

[1]Google IrelandLimitedGordonHouse, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

[2]Hotjar Ltd, Level 2, StJulians Business Centre, 3, EliaZammit Street, StJulians STJ 1000, Malta

[3]Facebook Ireland Ltd. 4 Grand CanalSquare, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

[4] Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha