Powiększenie przestrzeni magazynowej

Gospodarka magazynowa odgrywa w naszej firmie ważną rolę. Ma wpływ na płynne przemieszczania materiałów do produkcji, przechowuje częściowo wykonane i gotowe wyroby – stanowi więc część logicznej struktury. Duże znaczenie magazynowania wiąże się również z możliwością składowania zapasu surowców, półproduktów i części.

Rosnący zakres i rodzaj produkcji spowodowały konieczność dobudowania kolejnych przestrzeni magazynowych, dlatego w minionym okresie zbudowaliśmy nowy budynek magazynowy. Mimo iż jest to osobny budynek, to zlokalizowany jest on w bezpośrednim sąsiedztwie hal produkcyjnych, co zapewnia płynność produkcji.