Výstavba oporného múru

Oporný múr je veľmi dôležitým prvkom pri realizácii terénnych úprav, a to najmä v prípadoch, kedy treba zabezpečiť´svahový terén pred zosuvom pôdy. Je tiež vhodné vyrovnať pozemok do terás, čím získate ďalšiu plnohodnotne využiteľnú plochu. Svah je možné spevniť oporným múrom z rôznych materiálov, ako napr. liaty betón, drevo, kamene, tehly a podobne.  Z kameňov […]