franek@lighthousems.sk

Oporný múr – vyhráva dlhá životnosť a bezúdržbovosť

Oporný múr je veľmi dôležitým prvkom pri realizácii terénnych úprav, a to najmä v prípadoch, kedy treba zabezpečiť´svahový terén pred zosuvom pôdy. Je tiež vhodné vyrovnať pozemok do terás, čím získate ďalšiu plnohodnotne využiteľnú plochu. Svah je možné spevniť oporným múrom z rôznych materiálov, ako napr. liaty betón, drevo, kamene, tehly a podobne.  Z kameňov …

Oporný múr – vyhráva dlhá životnosť a bezúdržbovosť Čítajte viac »

Návrh a výroba trenažéra

V období zrušených motoristických pretekov a opatrení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 nás oslovil zákazník s požiadavkou zhotoviť trenažér na virtuálny tréning motoristických pretekov (kokpit automobilu). Zadávateľ objednávky chcel, aby zariadenie na tréning jazdy na pretekárskom automobile bola nastaviteľné, a teda aby mohlo byť používané dospelými, ale i deťmi. Vysoké nároky mal na stabilitu a konštrukčnú pevnosť. Jedným z prvých krokov …

Návrh a výroba trenažéra Čítajte viac »

Forma na výrobu vodomernej šachty

Výroba veľkoformátových foriem nie je pre nás problémom vďaka nášmu odbornému projektovému a konštrukčnému oddeleniu a vďaka dielenským pracovníkom s dlhoročnými skúsenosťami v odbore strojárstva. Jednou z takýchto foriem bola aj forma na liaty betón, ktorá ma slúžiť na výrobu betónovej vodomernej šachty s výpustom o rozmere 100 cm x 100 cm x 180 cm. …

Forma na výrobu vodomernej šachty Čítajte viac »

Rozšírenie skladovacích priestorov

Skladové hospodárstvo v našom podniku plní dôležitú úlohu. Podieľa sa na plynulom presune materiálu do výroby, umiestňuje rozpracovanú výrobu a hotové výrobky – je teda súčasťou logického reťazca. Dôležitý význam skladovania súvisí aj s možnosťou zásoby surovín, polovýrobkov a súčiastok. Narastajúci objem a druh výroby priniesli požiadavku dobudovania ďalších skladovacích priestorov, preto sme v uplynulom období postavili nový uzavretý sklad. …

Rozšírenie skladovacích priestorov Čítajte viac »